แพ็คเกจแต่งงาน

1175 จำนวนผู้เข้าชม  | 

แพ็คเกจแต่งงาน

 


                                                                                         6,900 บาท
                                                     
                                                    ถ่ายภาพด้วยระบบดิจิตอล จำนวน 50 Action
                                                    เลือกรูปขยายขนาด  16x20  นิ้ว  พร้อมกรอบหลุยส์     จำนวน  1  กรอบ
                                                    ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าสาว                                   จำนวน  2  ชุด
                                                    ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าบ่าว                                   จำนวน  2  ชุด
                                                    แต่งหน้า ทำผม ในวันถ่ายภาพตามสไตล์ชุดที่เลือกใส่
 
                                                    วันงานจริง
                                                    ชุดเจ้าสาวสำหรับใช้วันงาน                                      จำนวน  1  ชุด
                                                    ชุดเจ้าบ่าวสำหรับใช้วันงาน                                      จำนวน  1  ชุด


                                    9,900 บาท
                                                     
       
ถ่ายภาพด้วยระบบดิจิตอล จำนวน 80 Action
       เลือกรูปขยายขนาด  16x20  นิ้ว  พร้อมกรอบหลุยส์     จำนวน  1  กรอบ
       ● อัลบั้ม LCD ขนาด 5x7 นิ้ว 1 เล่ม                             จำนวน  30 ภาพ
       ● ให้ file ถ่ายภาพทั้งหมด                                         จำนวน 80 ภาพ

       ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าสาว                                   จำนวน  3  ชุด
       ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าบ่าว                                   จำนวน  3  ชุด
       แต่งหน้า ทำผม ในวันถ่ายภาพตามสไตล์ชุดที่เลือกใส่

       วันงานจริง
       
ชุดเจ้าสาวสำหรับใช้วันงาน                                      จำนวน  1  ชุด
       ชุดเจ้าบ่าวสำหรับใช้วันงาน                                      จำนวน  1  ชุด


 
 


                                                                                                                                              14,900 บาท
                                                                                                             ถ่ายภาพด้วยระบบดิจิตอล จำนวน 100 Action
                                                                                                             เลือกรูปขยายขนาด  20x24  นิ้ว  
                                                                                                               
พร้อมกรอบหลุยส์     จำนวน  1  กรอบ
                                                                                                             ● อัลบั้ม LCD ขนาด 6x8 นิ้ว 1 เล่ม         จำนวน   30 ภาพ
                                                                                                             ● ให้ file ถ่ายภาพทั้งหมด                     จำนวน  100 ภาพ

                                                                                                             ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าสาว               จำนวน    4  ชุด
                                                                                                             ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าบ่าว               จำนวน    4  ชุด
                                                                                                             แต่งหน้า ทำผม ในวันถ่ายภาพตามสไตล์ชุดที่เลือกใส่
 
                                                                                                             วันงานจริง
                                                                                                             ชุดเจ้าสาวสำหรับใช้วันงาน                 จำนวน  2  ชุด
                                                                                                             ชุดเจ้าบ่าวสำหรับใช้วันงาน                 จำนวน  2  ชุด
                                     16,900 บาท
                                                     
  
ถ่ายภาพด้วยระบบดิจิตอล จำนวน 120 Action
  เลือกรูปขยายขนาด  20x24  นิ้ว  พร้อมกรอบหลุยส์     จำนวน   1  กรอบ
  ● อัลบั้ม LCD ขนาด 8x10 นิ้ว 1 เล่ม                           จำนวน   30 ภาพ
  ● ให้ file ถ่ายภาพทั้งหมด                                         จำนวน 120 ภาพ

  ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าสาว                                   จำนวน   4  ชุด
  ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าบ่าว                                   จำนวน   4  ชุด
  แต่งหน้า ทำผม ในวันถ่ายภาพตามสไตล์ชุดที่เลือกใส่

  วันงานจริง
  
ชุดเจ้าสาวสำหรับใช้วันงาน                                      จำนวน  2  ชุด
  ชุดเจ้าบ่าวสำหรับใช้วันงาน                                      จำนวน  2  ชุด


 

Powered by MakeWebEasy.com