Wedding_

8051 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Wedding_

Wedding Package ราคาพิเศษ ( Wedding 4 Package )
 

 


                                                                                                                                              32,000 บาท
                                                                                                     ถ่ายภาพด้วยระบบดิจิตอล ไม่จำกัดจำนวน Wedding ราคาพิเศษ
                                                                                                     เลือกรูปขยายขนาด 24x30 นิ้ว  
                                                                                                        พร้อมกรอบหลุยส์     จำนวน 1 กรอบ
                                                                                                     ● เลือกรูปขยายขนาด 20x24 นิ้ว พร้อมกรอบหลุยส์ จำนวน   1 ภาพ

                                                                                                     ● อัลบั้ม LCD ขนาด 10x12 นิ้ว 1 เล่ม                   จำนวน 30 ภาพ
                                                                                                     ● ให้ file ถ่ายภาพทั้งหมด               

                                                                                                     ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าสาว               จำนวน    4 ชุด
                                                                                                     ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าบ่าว               จำนวน    4 ชุด
                                                                                                     แต่งหน้า ทำผม ในวันถ่ายภาพตามสไตล์ชุดที่เลือกใส่ Wedding ราคาพิเศษ

 
                                                                                                             วันงานจริง
                                                                                                     ชุดเจ้าสาวสำหรับใช้วันงาน (ตัดใหม่ 1 ชุด) จำนวน  2 ชุด Wedding
                                                                                                     ชุดเจ้าบ่าวสำหรับใช้วันงาน                      จำนวน  2 ชุด
                                                                                                     ● แต่งหน้า ทำผม เจ้าบ่าว-เจ้า  ในสตูดิโอ      จำนวน   1    เวลา
                                                                                                     การ์ดเชิญแบบมีรูป Wedding                  จำนวน  300 ใบ
                                                                                                     ● Thank you card                                  จำนวน  300 ใบ
                                                                                                     ● ภาพนิ่งวันงาน (ระบบดิจิตอล)                   จำนวน    1   เวลา

                                                                                                      ***แถมพิเศษ***

                                                                                                      ● Presentation Wedding                        จำนวน   1   เพลง

                                     35,000 บาท
                                                     
    ถ่ายภาพด้วยระบบดิจิตอล ไม่จำกัดจำนวน Wedding
    เลือกรูปขยายขนาด 24x30 นิ้ว  Wedding
       พร้อมกรอบหลุยส์     จำนวน 1 กรอบ
    เลือกรูปขยายขนาด 20x24 นิ้ว  
       พร้อมกรอบหลุยส์     จำนวน 1 กรอบ

    ● ภาพเซ็นต์ชื่อหน้างานขนาด 16x20 นิ้ว ( Photo mix ) จำนวน 1 ภาพ

    ● อัลบั้ม LCD ขนาด 12x15 นิ้ว 1 เล่ม            จำนวน   30 ภาพ
    ● ให้ file ถ่ายภาพทั้งหมด               

    ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าสาว                     จำนวน    4 ชุด
    ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าบ่าว                     จำนวน    4 ชุด
    แต่งหน้า ทำผม ในวันถ่ายภาพตามสไตล์ชุดที่เลือกใส่
 
    วันงานจริง
    ชุดเจ้าสาวสำหรับใช้วันงาน (ตัดใหม่ 1 ชุด)   จำนวน    2   ชุด
    ชุดเจ้าบ่าวสำหรับใช้วันงาน                        จำนวน    2   ชุด
    ● แต่งหน้า ทำผม เจ้าบ่าว-เจ้าในสตูดิโอ          จำนวน    1   เวลา
    การ์ดเชิญแบบมีรูป Wedding                    จำนวน  300 ใบ
    ● Thank you card                                    จำนวน  300 ใบ
    ● ภาพนิ่งวันงาน (ระบบดิจิตอล) Wedding       จำนวน    1   เวลา

    ***แถมพิเศษ***

    ● Presentation                                  จำนวน  2  เพลง
 
  


                                                                                                                                            38,000 บาท
                                                                                                  ถ่ายภาพด้วยระบบดิจิตอล ไม่จำกัดจำนวน Wedding
                                                                                                  เลือกรูปขยายขนาด 24x30 นิ้ว  
                                                                                                     พร้อมกรอบหลุยส์     จำนวน 1 กรอบ
                                                                                                  เลือกรูปขยายขนาด 20x24 นิ้ว  Wedding
                                                                                                     พร้อมกรอบหลุยส์     จำนวน 1 กรอบ
                                                                                                  ● ภาพเซ็นต์ชื่อหน้างานขนาด 16x20 นิ้ว ( Photo mix ) จำนวน   1 ภาพ

                                                                                                  ● อัลบั้ม LCD ขนาด 12x15 นิ้ว 1 เล่ม                        จำนวน 30 ภาพ
                                                                                                  ● ให้ file ถ่ายภาพทั้งหมด               

                                                                                                  ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าสาว               จำนวน    4 ชุด
                                                                                                  ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าบ่าว               จำนวน    4 ชุด
                                                                                                  แต่งหน้า ทำผม ในวันถ่ายภาพตามสไตล์ชุดที่เลือกใส่
 
                                                                                                  วันงานจริง
                                                                                                  ชุดเจ้าสาวสำหรับใช้วันงาน (ตัดใหม่ )   จำนวน  2 ชุด Wedding
                                                                                                  ชุดเจ้าบ่าวสำหรับใช้วันงาน                 จำนวน  2 ชุด
                                                                                                  ● แต่งหน้า ทำผม เจ้าบ่าว-เจ้า ในสตูดิโอ  จำนวน   2  เวลา
                                                                                                  การ์ดเชิญแบบมีรูป                           จำนวน  300 ใบ
                                                                                                  ● Thank you card                             จำนวน  300 ใบ
                                                                                                  ● ภาพนิ่งวันงาน (ระบบดิจิตอล)             จำนวน    1   เวลา

                                                                                                  ***แถมพิเศษ***

                                                                                                  ● Presentation                                  จำนวน   2   เพลง

                                   42,000 บาท
                                                     
    ถ่ายภาพด้วยระบบดิจิตอล ไม่จำกัดจำนวน Wedding
    เลือกรูปขยายขนาด 30x40 นิ้ว  
       พร้อมกรอบหลุยส์     จำนวน 1 กรอบ
    เลือกรูปขยายขนาด  20x24 นิ้ว  
       พร้อมกรอบหลุยส์     จำนวน 1 กรอบ

    ● ภาพเซ็นต์ชื่อหน้างานขนาด 20x24 นิ้ว ( Photo mix ) จำนวน 1 ภาพ

    ● อัลบั้ม LCD ขนาด 12x15 นิ้ว 1 เล่ม      จำนวน   30 ภาพ
    ● ให้ file ถ่ายภาพทั้งหมด               

    ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าสาว               จำนวน    4 ชุด
    ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าบ่าว               จำนวน    4 ชุด
    แต่งหน้า ทำผม ในวันถ่ายภาพตามสไตล์ชุดที่เลือกใส่
 
    วันงานจริง
    ชุดเจ้าสาวสำหรับใช้วันงาน (ตัดใหม่)    จำนวน  2 ชุด
    ชุดเจ้าบ่าวสำหรับใช้วันงาน                 จำนวน  2 ชุด
    ● แต่งหน้า ทำผม เจ้าบ่าว-เจ้าในสตูดิโอ   จำนวน  2  เวลา
    การ์ดเชิญแบบมีรูป                           จำนวน  300 ใบ
    ● Thank you card                             จำนวน  300 ใบ
    ● ภาพนิ่งวันงาน (ระบบดิจิตอล)             จำนวน   1  เวลา
    ● ถ่ายวีดีโอวันงาน พร้อมตัดต่อ              จำนวน   1  เวลา

    ***แถมพิเศษ***

    ● Presentation                                  จำนวน  2  เพลง
0
 Wedding พิเศษ Wedding ราคาพิเศษ Wedding Package Wedding แบบประหยัด Wedding ประหยัด Wedding ถ่ายภาพ Wedding ถายรูป Wedding
Last update on 19-Nov-2010

Powered by MakeWebEasy.com