wedding-ถ่ายรูป

776 จำนวนผู้เข้าชม  | 

wedding-ถ่ายรูป

Wedding ถ่ายรูป 7.  21,000 บาท
                                                     
● ถ่ายภาพด้วยระบบดิจิตอล ไม่จำกัดจำนวน 
● เลือกรูปขยายขนาด  24x30  นิ้ว  พร้อมกรอบหลุยส์     จำนวน  1  กรอบ
● อัลบั้ม LCD ขนาด 10x12 นิ้ว 1 เล่ม                          จำนวน  30 ภาพ
● ให้ file ถ่ายภาพทั้งหมด                                         
● ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าสาว                                   จำนวน   4  ชุด
● ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าบ่าว                                   จำนวน   4  ชุด
● แต่งหน้า ทำผม ในวันถ่ายภาพตามสไตล์ชุดที่เลือกใส่        วันงานจริง
● ชุดเจ้าสาวสำหรับใช้วันงาน                                      จำนวน  2  ชุด
● ชุดเจ้าบ่าวสำหรับใช้วันงาน                                      จำนวน  2  ชุด
● แต่งหน้า ทำผม เจ้าบ่าว-เจ้าสาว ในสตูดิโอ                  จำนวน  1  เวลา
                                 ***แถมพิเศษ***
● การ์ดเชิญแบบมีรูป                                                จำนวน  200 ใบWedding ถ่ายรูป 8.  24,000 บาท

● ถ่ายภาพด้วยระบบดิจิตอล ไม่จำกัดจำนวน
● เลือกรูปขยายขนาด  24x30  นิ้ว      พร้อมกรอบหลุยส์     จำนวน  1  กรอบ
● เลือกรูปขยายขนาด 20x24 นิ้ว (เฉพาะภาพ)จำนวน   1 ภาพ
● อัลบั้ม LCD ขนาด 10x12 นิ้ว 1 เล่ม      จำนวน   30 ภาพ
● ให้ file ถ่ายภาพทั้งหมด               
● ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าสาว               จำนวน    4  ชุด
● ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าบ่าว               จำนวน    4  ชุด
● แต่งหน้า ทำผม ในวันถ่ายภาพตามสไตล์ชุดที่เลือกใส่       วันงานจริง
● ชุดเจ้าสาวสำหรับใช้วันงาน                 จำนวน  2  ชุด
● ชุดเจ้าบ่าวสำหรับใช้วันงาน                 จำนวน  2  ชุด
● แต่งหน้า ทำผม เจ้าบ่าว-เจ้า  ในสตูดิโอ จำนวน  1  เวลา
    ***แถมพิเศษ***
● การ์ดเชิญแบบมีรูป                           จำนวน  300 ใบ
● Thank you card     จำนวน  100 ใบWedding ถ่ายรูป 9.  27,000 บาท
                                                     
● ถ่ายภาพด้วยระบบดิจิตอล ไม่จำกัดจำนวน
● เลือกรูปขยายขนาด  24x30  นิ้ว  
       พร้อมกรอบหลุยส์     จำนวน  1  กรอบ
● เลือกรูปขยายขนาด 20x24 นิ้ว (เฉพาะภาพ)จำนวน   1 ภาพ
● อัลบั้ม LCD ขนาด 10x12 นิ้ว 1 เล่ม      จำนวน   30 ภาพ
● ให้ file ถ่ายภาพทั้งหมด               
● ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าสาว               จำนวน    4  ชุด
● ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าบ่าว               จำนวน    4  ชุด
● แต่งหน้า ทำผม ในวันถ่ายภาพตามสไตล์ชุดที่เลือกใส่     วันงานจริง
● ชุดเจ้าสาวสำหรับใช้วันงาน                 จำนวน  2  ชุด
● ชุดเจ้าบ่าวสำหรับใช้วันงาน                 จำนวน  2  ชุด
● แต่งหน้า ทำผม เจ้าบ่าว-เจ้าในสตูดิโอ   จำนวน  1  เวลา
● การ์ดเชิญแบบมีรูป                           จำนวน  300 ใบ
● Thank you card     จำนวน  200 ใบ
                    ***แถมพิเศษ***
● Presentation       จำนวน  1  เพลง


Wedding ถ่ายรูป 10.   32,000 บาท

 ● ถ่ายภาพด้วยระบบดิจิตอล ไม่จำกัดจำนวน Wedding ราคาพิเศษ  พร้อมกรอบหลุยส์     จำนวน 1 กรอบ
 ● อัลบั้ม LCD ขนาด 10x12 นิ้ว 1 เล่ม                   จำนวน 30 ภาพ
 ● ให้ file ถ่ายภาพทั้งหมด               
 ● ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าสาว               จำนวน    4 ชุด
 ● ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าบ่าว               จำนวน    4 ชุด
 ● แต่งหน้า ทำผม ในวันถ่ายภาพตามสไตล์ชุดที่เลือกใส่ Wedding ราคาพิเศษ  วันงานจริง
 ● ชุดเจ้าสาวสำหรับใช้วันงาน (ตัดใหม่ 1 ชุด) จำนวน  2 ชุด Wedding
 ● ชุดเจ้าบ่าวสำหรับใช้วันงาน                      จำนวน  2 ชุด
 ● แต่งหน้า ทำผม เจ้าบ่าว-เจ้า  ในสตูดิโอ      จำนวน   1    เวลา
 ● การ์ดเชิญแบบมีรูป Wedding    จำนวน  300 ใบ
 ● Thank you card       จำนวน  300 ใบ
 ● ภาพนิ่งวันงาน (ระบบดิจิตอล)                   จำนวน    1   เวลา
                                   ***แถมพิเศษ***
● Presentation Wedding  จำนวน   1   เพลง
                                  


Wedding ถ่ายรูป 11,  35,000 บาท
                                                     
    ● ถ่ายภาพด้วยระบบดิจิตอล ไม่จำกัดจำนวน Wedding
    ● เลือกรูปขยายขนาด 24x30 นิ้ว  Wedding        พร้อมกรอบหลุยส์     จำนวน 1 กรอบ
    ● เลือกรูปขยายขนาด 20x24 นิ้ว          พร้อมกรอบหลุยส์     จำนวน 1 กรอบ
    ● ภาพเซ็นต์ชื่อหน้างานขนาด 16x20 นิ้ว ( Photo mix ) จำนวน 1 ภาพ
    ● อัลบั้ม LCD ขนาด 12x15 นิ้ว 1 เล่ม            จำนวน   30 ภาพ
    ● ให้ file ถ่ายภาพทั้งหมด               
    ● ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าสาว                     จำนวน    4 ชุด
    ● ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าบ่าว                     จำนวน    4 ชุด
    ● แต่งหน้า ทำผม ในวันถ่ายภาพตามสไตล์ชุดที่เลือกใส่     วันงานจริง
    ● ชุดเจ้าสาวสำหรับใช้วันงาน (ตัดใหม่ 1 ชุด)   จำนวน    2   ชุด
    ● ชุดเจ้าบ่าวสำหรับใช้วันงาน                        จำนวน    2   ชุด
    ● แต่งหน้า ทำผม เจ้าบ่าว-เจ้าในสตูดิโอ          จำนวน    1   เวลา
    ● การ์ดเชิญแบบมีรูป Wedding     จำนวน  300 ใบ
    ● Thank you card     จำนวน  300 ใบ
    ● ภาพนิ่งวันงาน (ระบบดิจิตอล) Wedding       จำนวน    1   เวลา

                                 ***แถมพิเศษ***
    ● Presentation    จำนวน  2  เพลง

Powered by MakeWebEasy.com