wedding-ถ่ายภาพ

764 จำนวนผู้เข้าชม  | 

wedding-ถ่ายภาพ

Wedding ถ่ายภาพ 1.   6,900 บาท
                                                     
● ถ่ายภาพด้วยระบบดิจิตอล จำนวน 50 Action
● ชุดใส่สำหรับเจ้าสาว                                   จำนวน  2  ชุด
● ชุดใส่สำหรับเจ้าบ่าว                                   จำนวน  2  ชุด
● แต่งหน้า ทำผม ในวันถ่าย    
● ให้ file ทั้งหมด                                         จำนวน 50 ภาพWedding ถ่ายภาพ  2.  9,900 บาท
                                                     
● ถ่ายด้วยระบบดิจิตอล จำนวน 60 Action
● เลือกรูปขยายขนาด  16x20  นิ้ว  พร้อมกรอบหลุยส์     จำนวน  1  กรอบ
● ให้ file ถ่ายภาพทั้งหมด                                         จำนวน 60 ภาพ
● ชุดใส่สำหรับเจ้าสาว                                   จำนวน  2  ชุด
● ชุดใส่สำหรับเจ้าบ่าว                                   จำนวน  2  ชุด
● ชุดเจ้าสาวสำหรับใช้วันงาน                                      จำนวน  1  ชุด
● ชุดเจ้าบ่าวสำหรับใช้วันงาน                                      จำนวน  1  ชุดWedding ถ่ายภาพ 3. 12,900 บาท

● ถ่ายภาพด้วยระบบดิจิตอล จำนวน 70 Action
● เลือกรูปขยายขนาด  16x20  นิ้ว  พร้อมกรอบหลุยส์     จำนวน  1  กรอบ
● อัลบั้ม LCD ขนาด 5x7 นิ้ว 1 เล่ม                             จำนวน  30 ภาพ
● ให้ file ถ่ายภาพทั้งหมด                                         จำนวน 70 ภาพ
● ชุดใส่สำหรับเจ้าสาว                                   จำนวน  3  ชุด
● ชุดใส่สำหรับเจ้าบ่าว                                   จำนวน  3  ชุด
● ชุดเจ้าสาวสำหรับใช้วันงาน                                      จำนวน  1  ชุด
● ชุดเจ้าบ่าวสำหรับใช้วันงาน                                      จำนวน  1  ชุด

 

Wedding ถ่ายรูป  4.   14,900 บาท

  ● ถ่ายภาพด้วยระบบดิจิตอล จำนวน 80 Action
  ● เลือกรูปขยายขนาด  16x20  นิ้ว  พร้อมกรอบหลุยส์     จำนวน   1  กรอบ
  ● อัลบั้ม LCD ขนาด 6x8 นิ้ว 1 เล่ม                           จำนวน   30 ภาพ
  ● ให้ file ถ่ายภาพทั้งหมด                                         จำนวน 80 ภาพ
  ● ชุดใส่สำหรับเจ้าสาว                                   จำนวน   4  ชุด
  ● ชุดใส่สำหรับเจ้าบ่าว                                   จำนวน   4  ชุด
  ● แต่งหน้า ทำผม ในวันถ่ายภาพตามสไตล์ชุดที่เลือกใส่   วันงานจริง
  ● ชุดเจ้าสาวสำหรับใช้วันงาน                                      จำนวน  2  ชุด
  ● ชุดเจ้าบ่าวสำหรับใช้วันงาน                                      จำนวน  2  ชุด                                  Wedding ถ่ายรูป 5.  16,900 บาท
                                                     
  ● ถ่ายด้วยระบบดิจิตอล จำนวน 100 Action
  ● เลือกรูปขยายขนาด  20x24  นิ้ว  พร้อมกรอบหลุยส์     จำนวน   1  กรอบ
  ● อัลบั้ม LCD ขนาด 8x10 นิ้ว 1 เล่ม                           จำนวน   30 ภาพ
  ● ให้ file ทั้งหมด                                         จำนวน 100 ภาพ
  ● ชุดใส่สำหรับเจ้าสาว                                   จำนวน   4  ชุด
  ● ชุดใส่สำหรับเจ้าบ่าว                                   จำนวน   4  ชุด
  ● แต่งหน้า ทำผม ในวันถ่ายตามสไตล์ชุดที่เลือกใส่   
  ● ชุดเจ้าสาวสำหรับใช้วันงาน                                      จำนวน  2  ชุด
  ● ชุดเจ้าบ่าวสำหรับใช้วันงาน                                      จำนวน  2  ชุดWedding ถ่ายรูป 6. 18,900 บาท.
                           
                         
● ถ่ายด้วยระบบดิจิตอล จำนวน 150 Action
● เลือกรูปขยายขนาด  20x24  นิ้ว  พร้อมกรอบหลุยส์     จำนวน    1  กรอบ
● อัลบั้ม LCD ขนาด 8x12 นิ้ว 1 เล่ม                           จำนวน   30  ภาพ
● ให้ file ทั้งหมด                                         จำนวน 150 ภาพ
● ชุดใส่สำหรับเจ้าสาว                                   จำนวน    4  ชุด
● ชุดใส่สำหรับเจ้าบ่าว                                   จำนวน    4  ชุด
● แต่งหน้า ทำผม ในวันถ่ายตามสไตล์ชุดที่เลือกใส่               วันงานจริง
● ชุดเจ้าสาวสำหรับใช้วันงาน                                      จำนวน    2   ชุด
● ชุดเจ้าบ่าวสำหรับใช้วันงาน                                      จำนวน    2   ชุด
                                        ***แถมพิเศษ***
● การ์ดเชิญแบบมีรูป                                                จำนวน  100 ใบ  

Powered by MakeWebEasy.com