Wedding Studio

737 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Wedding Studio

Meerak Studio สตูดิโอถ่ายภาพแต่งงาน

Wedding Studio 1.   6,900 บาท

                                                     
● ถ่ายภาพด้วยระบบดิจิตอล จำนวน 50 Action
● ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าสาว                                   จำนวน  2  ชุด
● ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าบ่าว                                   จำนวน  2  ชุด
● แต่งหน้า ทำผม ในวันถ่ายภาพ    
● ให้ file ถ่ายภาพทั้งหมด                                         จำนวน 50 ภาพ


 
Wedding Studio  2.  9,900 บาท
                                                     

● ถ่ายภาพด้วยระบบดิจิตอล จำนวน 60 Action
● เลือกรูปขยายขนาด  16x20  นิ้ว  พร้อมกรอบหลุยส์     จำนวน  1  กรอบ
● ให้ file ถ่ายภาพทั้งหมด                                         จำนวน 60 ภาพ
● ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าสาว                                   จำนวน  2  ชุด
● ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าบ่าว                                   จำนวน  2  ชุด
● ชุดเจ้าสาวสำหรับใช้วันงาน                                      จำนวน  1  ชุด
● ชุดเจ้าบ่าวสำหรับใช้วันงาน                                      จำนวน  1  ชุดWedding Studio  3. 12,900 บาท

● ถ่ายภาพด้วยระบบดิจิตอล จำนวน 70 Action
● เลือกรูปขยายขนาด  16x20  นิ้ว  พร้อมกรอบหลุยส์     จำนวน  1  กรอบ
● อัลบั้ม LCD ขนาด 5x7 นิ้ว 1 เล่ม                             จำนวน  30 ภาพ
● ให้ file ถ่ายภาพทั้งหมด                                         จำนวน 70 ภาพ
● ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าสาว                                   จำนวน  3  ชุด
● ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าบ่าว                                   จำนวน  3  ชุด
● ชุดเจ้าสาวสำหรับใช้วันงาน                                      จำนวน  1  ชุด
● ชุดเจ้าบ่าวสำหรับใช้วันงาน                                      จำนวน  1  ชุดWedding Studio  4.   14,900 บาท

  ● ถ่ายภาพด้วยระบบดิจิตอล จำนวน 80 Action
  ● เลือกรูปขยายขนาด  16x20  นิ้ว  พร้อมกรอบหลุยส์     จำนวน   1  กรอบ
  ● อัลบั้ม LCD ขนาด 6x8 นิ้ว 1 เล่ม                           จำนวน   30 ภาพ
  ● ให้ file ถ่ายภาพทั้งหมด                                         จำนวน 80 ภาพ
  ● ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าสาว                                   จำนวน   4  ชุด
  ● ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าบ่าว                                   จำนวน   4  ชุด
  ● แต่งหน้า ทำผม ในวันถ่ายภาพตามสไตล์ชุดที่เลือกใส่   วันงานจริง
  ● ชุดเจ้าสาวสำหรับใช้วันงาน                                      จำนวน  2  ชุด
  ● ชุดเจ้าบ่าวสำหรับใช้วันงาน                                      จำนวน  2  ชุด                                  Wedding Studio  5.    16,900 บาท
                                                     
  ● ถ่ายภาพด้วยระบบดิจิตอล จำนวน 100 Action
  ● เลือกรูปขยายขนาด  20x24  นิ้ว  พร้อมกรอบหลุยส์     จำนวน   1  กรอบ
  ● อัลบั้ม LCD ขนาด 8x10 นิ้ว 1 เล่ม                           จำนวน   30 ภาพ
  ● ให้ file ถ่ายภาพทั้งหมด                                         จำนวน 100 ภาพ
  ● ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าสาว                                   จำนวน   4  ชุด
  ● ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าบ่าว                                   จำนวน   4  ชุด
  ● แต่งหน้า ทำผม ในวันถ่ายภาพตามสไตล์ชุดที่เลือกใส่   
  ● ชุดเจ้าสาวสำหรับใช้วันงาน                                      จำนวน  2  ชุด
  ● ชุดเจ้าบ่าวสำหรับใช้วันงาน                                      จำนวน  2  ชุดWedding Studio  6. 18,900 บาท.
                                                     
● ถ่ายภาพด้วยระบบดิจิตอล จำนวน 150 Action
● เลือกรูปขยายขนาด  20x24  นิ้ว  พร้อมกรอบหลุยส์     จำนวน    1  กรอบ
● อัลบั้ม LCD ขนาด 8x12 นิ้ว 1 เล่ม                           จำนวน   30  ภาพ
● ให้ file ถ่ายภาพทั้งหมด                                         จำนวน 150 ภาพ
● ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าสาว                                   จำนวน    4  ชุด
● ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าบ่าว                                   จำนวน    4  ชุด
● แต่งหน้า ทำผม ในวันถ่ายภาพตามสไตล์ชุดที่เลือกใส่               วันงานจริง
● ชุดเจ้าสาวสำหรับใช้วันงาน                                      จำนวน    2   ชุด
● ชุดเจ้าบ่าวสำหรับใช้วันงาน                                      จำนวน    2   ชุด
  ***แถมพิเศษ***
● การ์ดเชิญแบบมีรูป                                                จำนวน  100 ใบ  

โดย Meerak Studio สตูดิโอถ่ายภาพ


Wedding Studio  7.  21,000 บาท
                                                     
● ถ่ายภาพด้วยระบบดิจิตอล ไม่จำกัดจำนวน 
● เลือกรูปขยายขนาด  24x30  นิ้ว  พร้อมกรอบหลุยส์     จำนวน  1  กรอบ
● อัลบั้ม LCD ขนาด 10x12 นิ้ว 1 เล่ม                          จำนวน  30 ภาพ
● ให้ file ถ่ายภาพทั้งหมด                                         
● ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าสาว                                   จำนวน   4  ชุด
● ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าบ่าว                                   จำนวน   4  ชุด
● แต่งหน้า ทำผม ในวันถ่ายภาพตามสไตล์ชุดที่เลือกใส่        วันงานจริง
● ชุดเจ้าสาวสำหรับใช้วันงาน                                      จำนวน  2  ชุด
● ชุดเจ้าบ่าวสำหรับใช้วันงาน                                      จำนวน  2  ชุด
● แต่งหน้า ทำผม เจ้าบ่าว-เจ้าสาว ในสตูดิโอ                  จำนวน  1  เวลา
***แถมพิเศษ***
● การ์ดเชิญแบบมีรูป                                                จำนวน  200 ใบ

โดย Meerak Studio สตูดิโอถ่ายภาพ


Wedding Studio  8.  24,000 บาท

● ถ่ายภาพด้วยระบบดิจิตอล ไม่จำกัดจำนวน
● เลือกรูปขยายขนาด  24x30  นิ้ว      พร้อมกรอบหลุยส์     จำนวน  1  กรอบ
● เลือกรูปขยายขนาด 20x24 นิ้ว (เฉพาะภาพ)จำนวน   1 ภาพ
● อัลบั้ม LCD ขนาด 10x12 นิ้ว 1 เล่ม      จำนวน   30 ภาพ
● ให้ file ถ่ายภาพทั้งหมด               
● ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าสาว               จำนวน    4  ชุด
● ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าบ่าว               จำนวน    4  ชุด
● แต่งหน้า ทำผม ในวันถ่ายภาพตามสไตล์ชุดที่เลือกใส่       วันงานจริง
● ชุดเจ้าสาวสำหรับใช้วันงาน                 จำนวน  2  ชุด
● ชุดเจ้าบ่าวสำหรับใช้วันงาน                 จำนวน  2  ชุด
● แต่งหน้า ทำผม เจ้าบ่าว-เจ้า  ในสตูดิโอ จำนวน  1  เวลา
 ***แถมพิเศษ***
● การ์ดเชิญแบบมีรูป                           จำนวน  300 ใบ
● Thank you card     จำนวน  100 ใบ

โดย Meerak Studio สตูดิโอถ่ายภาพ


Wedding Studio  9.  27,000 บาท
                                                     
● ถ่ายภาพด้วยระบบดิจิตอล ไม่จำกัดจำนวน
● เลือกรูปขยายขนาด  24x30  นิ้ว    พร้อมกรอบหลุยส์     จำนวน  1  กรอบ
● เลือกรูปขยายขนาด 20x24 นิ้ว (เฉพาะภาพ)จำนวน   1 ภาพ
● อัลบั้ม LCD ขนาด 10x12 นิ้ว 1 เล่ม      จำนวน   30 ภาพ
● ให้ file ถ่ายภาพทั้งหมด               
● ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าสาว               จำนวน    4  ชุด
● ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าบ่าว               จำนวน    4  ชุด
● แต่งหน้า ทำผม ในวันถ่ายภาพตามสไตล์ชุดที่เลือกใส่     วันงานจริง
● ชุดเจ้าสาวสำหรับใช้วันงาน                 จำนวน  2  ชุด
● ชุดเจ้าบ่าวสำหรับใช้วันงาน                 จำนวน  2  ชุด
● แต่งหน้า ทำผม เจ้าบ่าว-เจ้าในสตูดิโอ   จำนวน  1  เวลา
● การ์ดเชิญแบบมีรูป                           จำนวน  300 ใบ
● Thank you card     จำนวน  200 ใบ
  ***แถมพิเศษ***
● Presentation       จำนวน  1  เพลง

โดย Meerak Studio สตูดิโอถ่ายภาพ


Wedding Studio  10.   32,000 บาท

 ● ถ่ายภาพด้วยระบบดิจิตอล ไม่จำกัดจำนวน Wedding ราคาพิเศษ  พร้อมกรอบหลุยส์     จำนวน 1 กรอบ
 ● อัลบั้ม LCD ขนาด 10x12 นิ้ว 1 เล่ม                   จำนวน 30 ภาพ
 ● ให้ file ถ่ายภาพทั้งหมด               
 ● ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าสาว               จำนวน    4 ชุด
 ● ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าบ่าว               จำนวน    4 ชุด
 ● แต่งหน้า ทำผม ในวันถ่ายภาพตามสไตล์ชุดที่เลือกใส่ Wedding ราคาพิเศษ  วันงานจริง
 ● ชุดเจ้าสาวสำหรับใช้วันงาน (ตัดใหม่ 1 ชุด) จำนวน  2 ชุด Wedding
 ● ชุดเจ้าบ่าวสำหรับใช้วันงาน                      จำนวน  2 ชุด
 ● แต่งหน้า ทำผม เจ้าบ่าว-เจ้า  ในสตูดิโอ      จำนวน   1    เวลา
 ● การ์ดเชิญแบบมีรูป Wedding    จำนวน  300 ใบ
 ● Thank you card       จำนวน  300 ใบ
 ● ภาพนิ่งวันงาน (ระบบดิจิตอล)                   จำนวน    1   เวลา
   ***แถมพิเศษ***
 ● Presentation Wedding  จำนวน   1   เพลง

โดย Meerak Studio สตูดิโอถ่ายภาพ   
                              

 
Wedding Studio  11.  35,000 บาท
                                                     
    ● ถ่ายภาพด้วยระบบดิจิตอล ไม่จำกัดจำนวน Wedding
    ● เลือกรูปขยายขนาด 24x30 นิ้ว  Wedding        พร้อมกรอบหลุยส์     จำนวน 1 กรอบ
    ● เลือกรูปขยายขนาด 20x24 นิ้ว          พร้อมกรอบหลุยส์     จำนวน 1 กรอบ
    ● ภาพเซ็นต์ชื่อหน้างานขนาด 16x20 นิ้ว ( Photo mix ) จำนวน 1 ภาพ
    ● อัลบั้ม LCD ขนาด 12x15 นิ้ว 1 เล่ม            จำนวน   30 ภาพ
    ● ให้ file ถ่ายภาพทั้งหมด               
    ● ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าสาว                     จำนวน    4 ชุด
    ● ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าบ่าว                     จำนวน    4 ชุด
    ● แต่งหน้า ทำผม ในวันถ่ายภาพตามสไตล์ชุดที่เลือกใส่     วันงานจริง
    ● ชุดเจ้าสาวสำหรับใช้วันงาน (ตัดใหม่ 1 ชุด)   จำนวน    2   ชุด
    ● ชุดเจ้าบ่าวสำหรับใช้วันงาน                        จำนวน    2   ชุด
    ● แต่งหน้า ทำผม เจ้าบ่าว-เจ้าในสตูดิโอ          จำนวน    1   เวลา
    ● การ์ดเชิญแบบมีรูป Wedding     จำนวน  300 ใบ
    ● Thank you card     จำนวน  300 ใบ
    ● ภาพนิ่งวันงาน (ระบบดิจิตอล) Wedding       จำนวน    1   เวลา
       ***แถมพิเศษ***
    ● Presentation    จำนวน  2  เพลง

    โดย Meerak Studio สตูดิโอถ่ายภาพ


Wedding Studio  12.   38,000 บาท

   ● ถ่ายภาพด้วยระบบดิจิตอล ไม่จำกัดจำนวน Wedding 
   ● เลือกรูปขยายขนาด 24x30 นิ้ว  พร้อมกรอบหลุยส์     จำนวน 1 กรอบ
   ● เลือกรูปขยายขนาด 20x24 นิ้ว  Wedding  พร้อมกรอบหลุยส์     จำนวน 1 กรอบ
   ● ภาพเซ็นต์ชื่อหน้างานขนาด 16x20 นิ้ว ( Photo mix ) จำนวน   1 ภาพ
   ● อัลบั้ม LCD ขนาด 12x15 นิ้ว 1 เล่ม                        จำนวน 30 ภาพ
   ● ให้ file ถ่ายภาพทั้งหมด     
   ● ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าสาว               จำนวน    4 ชุด
   ● ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าบ่าว               จำนวน    4 ชุด
   ● แต่งหน้า ทำผม ในวันถ่ายภาพตามสไตล์ชุดที่เลือกใส่           วันงานจริง
   ● ชุดเจ้าสาวสำหรับใช้วันงาน (ตัดใหม่ )   จำนวน  2 ชุด Wedding
   ● ชุดเจ้าบ่าวสำหรับใช้วันงาน                 จำนวน  2 ชุด
   ● แต่งหน้า ทำผม เจ้าบ่าว-เจ้า ในสตูดิโอ  จำนวน   2  เวลา
   ● การ์ดเชิญแบบมีรูป                           จำนวน  300 ใบ
   ● Thank you card                             จำนวน  300 ใบ
   ● ภาพนิ่งวันงาน (ระบบดิจิตอล)             จำนวน    1   เวลา
      ***แถมพิเศษ***
   ● Presentation                                  จำนวน   2   เพลง
  
โดย Meerak Studio สตูดิโอถ่ายภาพ


Wedding Studio  13.    42,000 บาท
                                                     
    ● ถ่ายภาพด้วยระบบดิจิตอล ไม่จำกัดจำนวน Wedding 
    ● เลือกรูปขยายขนาด 30x40 นิ้ว       พร้อมกรอบหลุยส์     จำนวน 1 กรอบ
    ● เลือกรูปขยายขนาด  20x24 นิ้ว         พร้อมกรอบหลุยส์     จำนวน 1 กรอบ
    ● ภาพเซ็นต์ชื่อหน้างานขนาด 20x24 นิ้ว ( Photo mix ) จำนวน 1 ภาพ
    ● อัลบั้ม LCD ขนาด 12x15 นิ้ว 1 เล่ม      จำนวน   30 ภาพ
    ● ให้ file ถ่ายภาพทั้งหมด               
    ● ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าสาว               จำนวน    4 ชุด
    ● ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าบ่าว               จำนวน    4 ชุด
    ● แต่งหน้า ทำผม ในวันถ่ายภาพตามสไตล์ชุดที่เลือกใส่วันงานจริง
    ● ชุดเจ้าสาวสำหรับใช้วันงาน (ตัดใหม่)    จำนวน  2 ชุด
    ● ชุดเจ้าบ่าวสำหรับใช้วันงาน                 จำนวน  2 ชุด
    ● แต่งหน้า ทำผม เจ้าบ่าว-เจ้าในสตูดิโอ   จำนวน  2  เวลา
    ● การ์ดเชิญแบบมีรูป                           จำนวน  300 ใบ
    ● Thank you card                             จำนวน  300 ใบ
    ● ภาพนิ่งวันงาน (ระบบดิจิตอล)             จำนวน   1  เวลา
    ● ถ่ายวีดีโอวันงาน พร้อมตัดต่อ              จำนวน   1  เวลา
     ***แถมพิเศษ***
    ● Presentation                                  จำนวน  2  เพลง
    โดย Meerak Studio สตูดิโอถ่ายภาพ
 

Powered by MakeWebEasy.com